Privacy Policy
Flamesofwater NL, gevestigd aan de Langestraat 165 te Klazienaveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in de wettelijke verplichtingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Flamesofwater.nl
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/02/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.flamesofwater.nl
Langestraat 165
Klazienaveen
Nederland
Tel: 06 51311841

Gerrie Enninga is de Functionaris Gegevensbescherming van Flames of Water NL. Hij is te bereiken via info@flamesofwater.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flamesofwater.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Waarom deze gegevens?
Flamesofwater.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Flamesofwater.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Marktonderzoek
Naleven van wettelijke verplichtingen
Bewaartermijn gegevens
Flamesofwater.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens | Bewaartermijn | Reden tot bewaren

Voor- en achternaam | 10 jaar | Administratieve redenen

Geslacht | 10 jaar | Administratieve redenen

Adresgegevens | 10 jaar | Administratieve redenen

Telefoonnummer | 10 jaar | Administratieve redenen

E-mailadres | 10 jaar | Administratieve redenen

IP-adres | 2 jaar | Analyse en optimalisatie webshop

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch | 10 jaar | Administratieve redenen

Gegevens over jouw activiteiten op onze website | 2 jaar | Analyse en optimalisatie webshop

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen | 2 jaar | Analyse en optimalisatie webshop

Internetbrowser en apparaat type | 2 jaar | Analyse en optimalisatie webshop

Bankrekeningnummer | 10 jaar | Administratieve redenen

Delen van persoonsgegevens met derden
Flamesofwater.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen uitgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Flamesofwater.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flamesofwater.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Flamesofwater.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk voor meer informatie over onze cookies en wat je er tegen kan doen ook onze cookies pagina.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: Universal Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adwords
Naam: Google Adwords Conversion Tracking
Functie: Analytische cookie die betalingsafhandelingen meet van bezoekers die op Alwetech.nl binnen zijn gekomen na het klikken op één van de advertenties binnen het advertentie netwerk van Google.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adwords Remarketing
Naam: Google Adwords Remarketing
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet vanaf advertenties vanuit het advertentie netwerk van Google, te weten AdWords, en gegevens verzameld om deze advertenties in de toekomst beter toe te spitsen op de voorkeur van deze bezoekers.
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flamesofwater.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alwetech.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiliging persoonsgegevens
Flamesofwater.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alwetech.nl

Contact over privacy policy
Heb je nog vragen over onze privacy policy? Wij staan je graag te woord hierover en geven graag antwoord op al je vragen. Je kunt ons bellen of mailen op info@flamesofwater.nl

Ons privacy beleid is voorbehouden aan wijzigingen. Deze wijzigingen zullen hier op deze pagina gepubliceerd worden en dit zal per mail aan je gecommuniceerd worden.

Translate »